a

Liceum ogólnokształcące | klasa mundurowa - policyjna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – mundurowa klasa policyjna
OKRES KSZTAŁCENIA: 4 LATA
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ogólnokształcące przygotowanie do egzaminu maturalnego; języki obce: język angielski, język niemiecki.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: wiedza o społeczeństwie, język angielski

a

Liceum ogólnokształcące | klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – mundurowa klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

OKRES KSZTAŁCENIA: 4 LATA
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA POD PATRONATEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH im. Gen. T. Kościuszki WE WROCŁAWIU
ORAZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ogólnokształcące przygotowanie do egzaminu maturalnego; języki obce: język angielski, język niemiecki.