konkurs

XIII edycja Powiatowego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i Regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę” 

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią, i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Mniejszości narodowe i etniczne w dziejach Konina i regionu konińskiego”.

 TERMINARZ KONKURSU

  1. Etap I – 5 kwietnia 2023 r. (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU) budynek D
  2. Ogłoszenie wyników etapu I – do 20 kwietnia 2023 r.
  3. Zawody finałowe (powiatowe) dla 10 najlepszych (etap II) – 12 czerwca 2023 r.
  4. Wręczenie nagród i dyplomów – 12 czerwca 2023 r.

Finaliści Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie


WYKAZ SPONSORÓW


Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę” – 12 czerwca 2023 r. - końcowe wyniki konkursu

 

LAUREATAMI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE w roku szkolnym 2022/2023 zostali następujący uczestnicy:

I miejsce – Gabriela Skibińska   (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)

II miejsce – Roksana Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)

III miejsce – Amelia Skibińska  (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)

IV miejsce – Julia Ciesielczyk (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)

 V miejsce – Borys Michalak (Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie)

 

KOLEJNE MIEJSCA ZAJĘLI:

- Adam Zieliński   (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)

- Bartłomiej Jaronieski   (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)

- Krzysztof Kałuża   (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)

- Wojciech Jucyk    (Szkoła Podstawowa Nr 12 w Koninie) 

- Amelia Wesołowska   (Szkoła Podstawowa w Brzeźnie)

 

RYWALIZACJA DRUŻYNOWA zakończyła się następująco:

I miejsce     -  Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim  

II miejsce    -  Szkoła Podstawowa Nr 12 w Koninie   

III miejsce   -  Szkoła Podstawowa w Lubstowie

IV miejsce  -  Szkoła Podstawowa w Brzeźnie

 

Gratulujemy Laureatom i pozostałym finalistom tegorocznego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, opiekunom za przygotowanie uczestników oraz Dyrektorom szkół za umożliwienie uczestnictwa. Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród i upominków za wsparcie i pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i wspierali organizatorów w przygotowaniu i organizowaniu tegorocznego Konkursu.

 

W imieniu Dyrekcji szkoły oraz
w imieniu organizatorów Konkursu

Agnieszka Flis
wicedyrektor ZS CKU