XIV edycja Powiatowego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i Regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę” 

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku, w nawiązaniu do ustanowienia przez Sejm RP roku 2024 Rokiem Romualda Traugutta, brzmi: „Powstanie styczniowe na ziemi konińskiej 1863 - 1864”.

 

 TERMINARZ KONKURSU

 1. Etap I – 5 kwietnia 2024 r. (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU) budynek D
 2. Ogłoszenie wyników etapu I – do 19 kwietnia 2024 r.
 3. Zawody finałowe (powiatowe) dla 20 najlepszych (etap II) – 4 czerwca 2024 r.
 4. Wręczenie nagród i dyplomów – 4 czerwca 2024 r.

 

Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie  „Poznaj lepiej swoją okolicę” – 4 czerwca 2024 r.

     - końcowe wyniki konkursu

LAUREATAMI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE w roku szkolnym 2023/2024 zostali następujący uczestnicy:

 • I miejsce – Roksana Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • II miejsce – Wiktor Graliński (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • III miejsce – Adam Krygier (Szkoła Podstawowa w Sławsku)
 • IV miejsce – Laura Bartczak (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 •  V miejsce – Maja Badyniak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie)  

KOLEJNE MIEJSCA ZAJĘLI:

 • Julia Ciesielczyk (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Aleksander Bielakowski   (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Kacper Skutecki (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Wiktoria Janiak  (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Oskar Nejman (Szkoła Podstawowa w Lubstowie) 
 • Witold Mestrovič (Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie)
 • Krzysztof Dylewicz  (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Tomasz Brzęcki  (Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie)
 • Katarzyna Łusiaczyk (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Kamila Bartczak (Szkoła Podstawowa Liścu Wielkim)
 • Kornelia Szymańska  (Szkoła Podstawowa Liścu Wielkim)
 • Nadia Bartoniewicz (Szkoła Podstawowa w Żdżarach)

RYWALIZACJA DRUŻYNOWA zakończyła się następująco:

 • I miejsce     -  Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim  
 • II miejsce    -  Szkoła Podstawowa w Lubstowie
 • III miejsce   -  Szkoła Podstawowa w Sławsku   

Gratulujemy Laureatom i pozostałym finalistom tegorocznego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, opiekunom za przygotowanie uczestników oraz Dyrektorom szkół za umożliwienie uczestnictwa. Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród i upominków za wsparcie i pomoc. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i wspierali organizatorów w przygotowaniu i organizowaniu tegorocznego Konkursu.

W imieniu Dyrekcji szkoły oraz w imieniu organizatorów Konkursu

Agnieszka Flis-Bukowska
wicedyrektor ZS CKU


 

RELACJA Z PRZEBIEGU I WYNIKI KOŃCOWE KONKURSU O KONINIE I REGIONIE   KONIN – 4 czerwca 2024 r.

W dniu 4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano doroczną imprezę regionalną - XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „Powstanie styczniowe w regionie konińskim 1863-1864”. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego. W tym roku w I etapie eliminacji 5 kwietnia 2024 r. uczestniczyło ponad 47 uczniów z 9 szkół, spośród których do  II etapu - powiatowego zakwalifikowano dwadzieścioro najlepszych. W dniu dzisiejszym finaliści najpierw uczestniczyli w pierwszym etapie, w którym rozwiązywali test zawierający pytania ogólne dotyczące naszego regionu i tematu wiodącego, a następnie pięcioro najlepszych rywalizowało o miejsca na podium. Na podstawie tej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła ostateczne wyniki.  

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce – Roksana Kaźmierczak   (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • II miejsce – Wiktor Graliński (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • III miejsce – Adam Krygier (Szkoła Podstawowa w Sławsku)
 • IV miejsce – Laura Bartczak (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 •  V miejsce – Maja Badyniak (Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie)

Nagrodę główną (słuchawki) – ufundował Prezydent Miasta Konina. Kolejne nagrody, w tym: głośniki mobilne, dyski zewnętrzne, karty pamęci, smartbanda, powerbanka, pendrive, vouchery do restauracji, na basen, do kręgielni, bilety do kina, torby, albumy, książki, koszulki i inne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin: Stare Miasto, Sompolno, Rzgów, Dyrektor ZS CKU w Koninie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, a także: MZGOK, WORD Konin, IGWW, KDK w Koninie, CKiS Oskard w Koninie, CIT w Koninie,  koniński MOSiR, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Koninie, Księgarnie konińskie i z Żychlina, Akademia Piłkarska Reissa, Twój Market,  Naleśnikarnia „Przystań”, Pepe Nero, Istanbul Kebap, Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp.k.   oraz inne firmy i instytucje konińskie i inne. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, wiele upominków, gadżetów oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych (pełna lista sponsorów i fundatorów nagród zamieszczona na stronie www.zscku.konin.pl w zakładce Olimpiady i konkursy).

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

 • Julia Ciesielczyk (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Aleksander Bielakowski   (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Kacper Skutecki (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Wiktoria Janiak  (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Oskar Nejman (Szkoła Podstawowa w Lubstowie) 
 • Witold Mestrovič (Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie)
 • Krzysztof Dylewicz  (Szkoła Podstawowa w Lubstowie)
 • Tomasz Brzęcki  (Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie)
 • Katarzyna Łusiaczyk (Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim)
 • Kamila Bartczak (Szkoła Podstawowa Liścu Wielkim)
 • Kornelia Szymańska  (Szkoła Podstawowa Liścu Wielkim)
 • Nadia Bartoniewicz (Szkoła Podstawowa w Żdżarach)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

 • I miejsce     -  Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim  
 • II miejsce    -  Szkoła Podstawowa w Lubstowie
 • III miejsce  -  Szkoła Podstawowa w Sławsku

Nagrody w klasyfikacji drużynowej wręczył Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej –  pan Tomasz Kopczyński Dyrektor Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej oraz w imieniu pani Ewy Kulczyńskiej Dyrektor MOSiR - pan Witold Nowak Zastępca Prezydenta Konina.

Pięcioro Laureatów w Konkursie otrzymało certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe. Uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Wszyscy otrzymali książki ufundowane przez Księgarnię Taniej Książki z Żychlina oraz okolicznościowe albumy, broszury, foldery i gadżety z gmin: Stare Miasto, Rzgów, Sompolno. W przerwie między I i II częścią finału historyk, regionalista z Biblioteki – Centrum Kultury w Kleczewie pan Maciej Grzeszczak wygłosił prelekcję dotyczącą tematu wiodącego Konkursu. Podczas drugiej przerwy, kiedy Jury ustalało wyniki końcowe i miejsca laureatów konkursu, przedstawiono prezentację poświęconą Konkursowi, którego początki sięgają 2009 roku. Informacje te przybliżyła pani Agnieszka Flis-Bukowska, wicedyrektor szkoły, organizatorka dwóch ostatnich edycji Konkursu. Uroczystość uświetnił szkolny zespół Midway.   

Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę i poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

 • Witold Nowak – zastępca Prezydenta Miasta Konina
 • Ewelina Rapeła - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie
 • Joanna Janiak-Zembrzycka – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Starym Mieście
 • Alicja Zimna – Sekretarz Gminy Rzgów
 • Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie
 • Monika Piechocka – Kierownik Biura Centrum Informacji Turystycznej w Koninie
 • Magdalena Kowalczyk – Kierownik Działu Ochrony Środowiska Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie
 • Tomasz Kopczyński – Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej
 • Mariusz Seńko –  Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie
 • Ewa Dąbrowska – Dyrektor ZS CKU w  Koninie
 • Magdalena Przybysławska – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu:

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Konina – Piotr Korytkowski
 • Starosta Koniński – Katarzyna Fryza

Media:

 • Przegląd Koniński
 • Radio RMF MAXX poleca

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

 • Agnieszka Flis-Bukowska – wicedyrektor ZS CKU
 • Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU
 • Kinga Kubicka – nauczyciel historii, wos, HiT ZS CKU
 • Miłosz Olejniczak – nauczyciel p. informatycznych (informacje na stronie internetowej)
 • Łukasz Przybysławski – nauczyciel p. informatycznych ZS CKU (obsługa techniczna)
 • Zdzisław Siwik – nauczyciel przedmiotów zawodowych (obsługa fotograficzna)
 • Marcin Pawlik – nauczyciel muzyki (oprawa muzyczna)
 • Beata Roskosz – pedagog (poczęstunek i kawiarenka)

Dyrekcja ZS CKU w Koninie, Komisja Konkursowa (Andrzej Łącki, Monika Piechocka, Maciej Grzeszczak, Jan Wawrzyniak i Marek Graniczny) oraz organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom za nagrody, gościom za uświetnienie imprezy swoją obecnością oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego niezwykłego  konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego, w tym młodzieży z klas 3BW i 2P, zespołowi Midway w składzie: Julia Sękowska, Damian Kołodziejczak, Jakub Sobczak oraz za obsługę techniczną uczniom z klasy 2IP – Jakubowi Kuśmierkowi, Jakubowi Sobczakowi i Jakubowi Rodaszewskiemu.

UWAGA:

Wyniki konkursu, wykaz sponsorów i inne informacje zamieszczane są  na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl w zakładce Olimpiady i Konkursy.

Opracowanie: Agnieszka Flis-Bukowska

 

 

 

 

 

 

Materiały do konkursu 2024