a

Liceum ogólnokształcące | klasa mundurowa - policyjna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – mundurowa klasa policyjna
OKRES KSZTAŁCENIA: 4 LATA
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ogólnokształcące przygotowanie do egzaminu maturalnego; języki obce: język angielski, język niemiecki.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: wiedza o społeczeństwie, język angielski

a

KURSY | SZKOLENIA

Kursy i szkolenia dla dorosłych

Kursy i szkolenia poszerzają wiedzę, dają możliwości rozwoju osobistego.

Kursy są płatne, a cena zależy od ilości uczestników.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
62-500 Konin, ul. Wodna 1

Sekretariat - kursy:  budynek C pokój 311

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

tel./fax: 63 242-89-43 lub 242-99-19, wew. 31

a

Liceum ogólnokształcące | klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – mundurowa klasa bezpieczeństwa wewnętrznego

OKRES KSZTAŁCENIA: 4 LATA
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA POD PATRONATEM AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH im. Gen. T. Kościuszki WE WROCŁAWIU
ORAZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ogólnokształcące przygotowanie do egzaminu maturalnego; języki obce: język angielski, język niemiecki.