a

Od najmłodszych lat moją pasją był sport oraz służby mundurowe, dlatego po skończeniu gimnazjum podjąłem decyzję o nauce na profilu policyjnym w ZS CKU w Koninie. Szkoła dała mi  wiele możliwości rozwoju- zarówno intelektualnego jak i fizycznego- dzięki licznym obozom i szkoleniom o tematyce służb mundurowych, a także dzięki możliwości spotkania wielu osób, które na co dzień służyły czy to w policji, czy w innych służbach. Poza tym, trzy lata spędzone w ZS CKU upewniły mnie w przekonaniu, że swoją karierę chcę związać ze służbami mundurowymi i poświęcić się temu w 100%.

Po ukończeniu szkoły średniej co prawda nie zostałem policjantem, ale spełniłem swoje marzenie, kształcąc się na oficera Wojska Polskiego w Akademii Wojsk Lądowych na kierunku dowodzenie o specjalności rozpoznanie i walka radioelektroniczna. Ukończyłem wiele kursów i szkoleń pod kątem przyszłej pracy w służbie wojskowej, m.in. posiadam tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrznodesantowych, ratownika wodnego, ratownika pola walki, instruktora boksu oraz ukończyłem kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także płetwonurkowy Open Water Diver.

Moim celem i marzeniem jest służba w jednostkach specjalnych, a konkretnie w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej- do tego dążę przez cały okres nauki w Akademii Wojsk Lądowych.