Regulamin

Dyrektorzy,
Nauczyciele Języka Angielskiego,
Uczniowie Szkół Podstawowych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w

POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O KULTURZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH - 8 kwietnia 2020

Cele konkursu:

 1. Poszerzanie wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych.
 2. Prezentowanie umiejętności językowych uczniów.
 1. Motywacja do nauki.
 1. Integracja zespołów klasowych.
 1. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 1. Nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.
 1. Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu konińskiego.
 1. Każda szkoła może zgłosić 1  drużynę składającą się z 3 osób.
 1. Szkoły które wezmą udział w konkursie proszone są o przesłanie na adres mailowy ZS CKU nazwisk 3 uczniów oraz nazwiska opiekuna do dnia  31 marca 2020 roku.
 1. Tematyka konkursu obejmuje: muzykę, sport, film, rodzinę, dom, obyczaje i tradycje, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, przyrodę.
 1. Konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
 1. Wręczenie dyplomów i  nagród nastąpi po zakończeniu konkursu. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

   7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy - test wyboru w aplikacji Kahoot.com – 50 pytań, drużyna udziela odpowiedzi na jednym telefonie.
 • Etap drugi – prezentacja projektu na temat jednego wybranego stanu Ameryki Północnej. Forma projektu: plakat lub prezentacja multimedialna.

            Wymagania do projektu:

            - projekt w języku angielskim

            - prezentacja w języku angielskim

            - czas prezentacji – do 10 minut

            - prezentacja projektu przez jednego, dwóch lub trzech członków drużyny

            Kryteria oceny projektu:

            wartość merytoryczna = 5 pkt

            estetyka pracy = 5 pkt

            zakres użytych środków językowych = 4pkt

            poprawność środków językowych = 3pkt

            wymowa = 3pkt

            Razem: 20pkt

 

Oceny projektów dokona jury składające się z dwóch nauczycieli ZSCKU oraz nauczycieli języka angielskiego przybyłych z uczestnikami konkursu.

Zgłoszenia (druk dostępny również na stronie internetowej) należy przesłać:

 • do organizatora konkursu, p. Anna Janas-Lewandowska na adres: ania.ja1@wp.pl

lub

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
  ul. Wodna 1,  62-500  Konin   fax: 063 242-89-43 (wew. 21)
  e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

 

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu:

Anna Janas-Lewandowska - nauczyciel języka angielskiego

(tel. 691-94-45-00)

 

Zachęcam drużyny do przybycia wraz z kibicami. Dniu konkursu w godzinach 9:00 – 13:00 organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.